HRV | ENG

Mission and Vision

POLITIKA UPRAVLJANJA KVALITETOM, OKOLIŠEM I SIGURNOŠĆU:

Phrixus d.o.o.  je poduzeće čija je osnovna djelatnost upravljanje poslovnim nekretninama.

Član Engie grupacije je od kraja 2017.g. čime je društvo ušlo u zajednicu preko 50 društava i preko 150.000 djelatnika grupe.

NAŠA MISIJA – Kvalitetom, točnošću isporuke i pouzdanošću pri realizaciji svojih usluga trajno ispunjavati potrebe i očekivanja naših korisnika usluga i ostalih zainteresiranih strana uz istovremenu brigu o zaštiti okoliša te sigurnosti i zaštiti zdravlja zaposlenika.

NAŠA VIZIJA – Postati vodeća tvrtka u svojoj djelatnosti na području regije, zasnovana na načelima poslovne izvrsnosti.

Da bismo postizali, održavali i osnaživali te vrijednosti, trajno se obvezujemo:

  • Najveću pažnju posvetiti ostvarivanju i zadržavanju visokog nivoa zadovoljstva naših korisnika usluga kvalitetnom i pravovremenom realizacijom usluga
  • zapošljavati stručno i ambiciozno osoblje koje će imati mogućnosti i obveze stalno se razvijati i usavršavati
  • kontinuirano unapređivati tehnološku opremljenost
  • njegovati i razvijati partnerske odnose s dobavljačima i kooperantima
  • preventivnim pristupom kontinuirano sprečavati onečišćenje okoliša, ozljede i pojavu profesionalnih oboljenja
  • kontinuirano pratiti svjetske trendove u svojoj djelatnosti te iste primjenjivati u svom radu
  • postavljati si ambiciozne, mjerljive i ostvarive ciljeve i programe
  • primjenjivati i stalno poboljšavati djelotvornost sustava upravljanja temeljenog na zahtjevima normi ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001
  • kontinuirano se usklađivati sa zakonskim i ostalim zahtjevima vezanim uz zaštitu okoliša i sigurnost na radu, kao i svim ostalim zahtjevima primjenjivim na naše poslovanje

Svojim radom povećavamo zadovoljstvo i sigurnost prvenstveno naših korisnika, čime je naš rad vidljiv i otvoren za kritike građana kao i djelatnika ostalih društava koji posjećuju ili borave u nekretninama naših korisnika. 

 

U Zagrebu, 15.05.2018.

Siniša ravlić, dipl.oec.
direktor

 

Politika upravljanja kvalitetom, okolišem i sigurnošću je javan dokument i dostupan svim zainteresiranim stranama.

 

This website uses cookies

We use cookies to personalise content and to analyse our traffic.

You consent to our cookies if you continue to use our website.

Details about our Cookie policy you can find on this link.

General information about our Personal Data Protection Policy you can find on this link.